MediaflowPros dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på dataskydd@mediaflowpro.com

Genom att beställa eller använda MediaflowPros tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av personuppgifter. Du godkänner också att MediaflowPro använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl, anteckningar i syfte att följa upp sälj-, support- och utbildningssamtal samt från evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium/event eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.
Denna information kan vara:
  • Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
  • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex tjänsten MediaflowPro, löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
  • Finansiell information – kreditvärdighet
  • Historisk information – tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem.

När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Specialkost
*Meddelande
Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation Produktinformation,
Utbildningsinformation
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Titel
E-post
Telefonnummer
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation *Meddelande
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Rättslig grund: Samtycke

När du är är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video Fotografier
Mingelbilder
Videofilmer
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
Företagsuppgifter Företag/Organisation
Ärendeinformation Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext
Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan er tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om MediaflowPro eller en väsentlig del av MediaflowPros tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om MediaflowPros kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.mediaflowpro.com/integritetspolicy och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Ni kan alltid kontakta oss om ni vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskydd@mediaflowpro.com

MediaflowPro Europe AB
Organisationsnummer: 556649-7573
Adress: Kristallen NB, 754 50 Uppsala
Tel: 08 – 121 50 500

Senast uppdaterad: 2018-05-21